CONTACTS
INFRASTRUCTURE   vessels
Akademik Treshnikov
Akademik Fedorov
Mikhail Somov
Arktika
Rossiya
Sovetskiy Soyuz
Yamal
Merian
Polarstern
Oden
Amundsen
Lance
Healey
EAS
Kapitan Dranitsyn
Professor Shtockman                                 
Krasin                                 
Ivan Petrov                                 
Kimberlit                                 
Professor Multanovskiy                              
Professor Logachev
F.Nansen
Akademik A. Karpinsky
Akademik B. Petrov
Gidrolog
Ivan Kireev
Smolensk
Heidi

EASO MISSION

EURASIAN ARCTIC-IPY THEMES

ACTIVITY PLANS DURING IPY

INFRASTRUCTURE

REGULATIONS

ENVIRONMENTAL CONDITIONS DURING IPY

PUBLICATIONS

PRESENTATIONS

NEWS

LINKS

GALLERY

FAQ
Professor Khromov
 
Open in alternate window

This free script provided by
JavaScript Kit

Tara
Oceania
KV Svalbard

View My Stats
Xue Long[Snow Dragon]
Eurasian Arctic Sub-Office. All rights reserved.

Akademik Strakhov
Akademik Vavilov
Dalniye Zelentsy
Yakov Smirnitsky
Yan Mayen

50 years since Victory (50 let  Pobedy)
Hakon Mosby

Victor Buinitskiy
R/V "Akademik Mstislav Keldysh"

R/V "Professor Molchanov"

Horizont